Servis24 přihlášení na účet

Internetbanking České spořitelny nese název Servis24 a přístup k němu vede přes stejnojmennou internetovou adresu, kde se klient banky přihlásí do aplikace, přes kterou své prostředky může spravovat. Pro vstup do České spořitelny ovšem potřebujete mít své klientské číslo a heslo; aby měl člověk svá čísla, potřebuje osobní účet u Čsas. Těch tato banka nabízí několik druhů určených pro studenty i pracující – takže si stačí jen vybrat. Servis24 s přihlášením na účet si pochvalu zaslouží za svou přehlednost. Hlavní stránka, která se zobrazí hned po vstupu, navede klienta přesně tam, kam potřebuje: k osobnímu kontu, ke spoření, informacím o stávajících úvěrech i o pojištění, jak je libo.

Přihlášení na účty Servis24

Po vstupu na internetbanking České spořitelny má kupříkladu klient hned „po ruce“ informaci o velikosti svého disponibilního a účetního zůstatku na kontě, i stavy dalších prostředků, spoření a ostatních produktů. Kliknutím na tlačítko „Historie“ po přihlášení do účtů Servis24 můžete zobrazit konkrétní pohyby peněz, eventuálně se můžete kousek níže v menu najít Výpisy transakcí, které je možné stáhnout v pdf formátu.

Vstup do účtu České spořitelny Čsas

Jednou z opravdu hojně využívaných služeb internetového bankovnictví jsou samozřejmě domácí platby. K odesílání peněz slouží odkaz Jednorázové platby, který zobrazí formulář k vyplnění a následnému odeslání peněz. Stačí jen provést přihlášení na účty Servis24 a pak jednoduše zadáte povinná pole (tedy číslo konta a částku), eventuálně další hodnoty (kupříkladu variabilní symbol nebo i zprávu pro příjemce). V dalším kroku pak obdržíte na mobil ověřovací SMS zprávu s kódem, který rovněž zadáte přes internetbanking Čsas do příslušné kolonky a po tomto ověření platba odejde tam, kam je libo. Za tuto službu si Česká spořitelna účtuje pět korun.

SIPO, inkaso, trvalá platba bez starostí

Vstup do účtů Servis24 od České spořitelny umožňuje také zadávání trvalých příkazů, SIPA a inkasa. To probíhá v internetovém bankovnictví obdobně, jako zadávání domácích plateb, rozdíl je jen v tom, kam v aplikaci kliknout. Každý druh platby má svou „škatulku“. V dalším kroku pak opět zadáváte číslo účtu, na který má být platba doručena, rozdíl je snad jen v tom, že zatímco u trvalé platby zadáváte částku, která má být zaplacena, zatímco u SIPA a inkasa nastavujete limit, který platba nesmí překročit. Následuje opět potvrzovací esemeska a odsouhlasení zadané platby. Internetbanking Servis24 se svým přihlášením na účty je pokročilá aplikace, která rozsáhlou nabídkou svých služeb uspokojí každého.