Moje KB přihlášení

Přímé bankovnictví Komerční banky nese název Moje KB a přihlášení najdete přímo na hlavních stránkách a to v pravém sloupci. Internetbanking mohou využívat všichni majitelé účtu – občané, studenti, podnikatelé i firmy. Jde o prostředníka, skrze kterého můžete komunikovat s bankou, vyřizovat své platby i další operace. Samotné přihlašování probíhá ve formuláři na oficiálních stránkách, kde se každý klient přihlašuje pomocí jednoho z klientských certifikátů, respektive prostřednictvím souboru s tímto certifikátem nebo čipové karty.

Přihlášení do Moje KB

Přístup k běžným domácím platbám je v přímém bankovnictví Komerční banky hned z hlavní stránky bankovnictví. Zde je uveden přehledný výčet všech účtu, které máte u banky vedeny a odsud je jen kousek k zadání nové platby. Ve formuláři s přihlášením do Mojí KB vyplníte samozřejmě takové údaje, jako částku a číslo účtu. V dalším kroku je pak autorizace. Ta opět probíhá pomocí klientského certifikátu, stejně tak zadáte své heslo a ještě kód, který obdržíte prostřednictvím SMS.

Platby přes přímé bankovnictví

K dalším platbám i k domácím platbám se ale dostanete i z menu v hlavičce aplikace Mojí KB. Je zde záložka Platby – po jejím rozkliknutí můžete zvolit nejen běžnou platbu, ale i trvalý příkaz nebo zadat souhlas s inkasem a SIPO. Součástí zadávání těchto plateb je opět v přímém bankovnictví zadání potřebných údajů, jako je číslo účtu a variabilní symbol, načež následuje už známá autorizace a přihlášení. Ceny všech plateb se odvíjejí z ceníku Komerční banky. Mohou se lišit v závislosti na tom, o jaký typ účtu jde, nicméně provedení většiny plateb přes internetbanking stojí nejvýše šest korun.

Ovládání platebních karet přes internetbanking

Jako u jiných bank, i u komerčky není přímé bankovnictví Moje KB s přihlášením určené jen pro správu plateb. Můžete zde kupříkladu sledovat a spravovat své platební karty vedené u KB. Cesta k ovládání vede opět přes záložky v hlavičce online aplikace – je označena jako Karty a nabízí Přehled karet a další služby. Díky tomu můžete přes internetbanking sledovat, jaké karty máte u banky vedené, transakce provedené i čekající, úvěry ke kartám a taky zde můžete nastavit limity pro jednotlivé platební karty.